Odstúpenie od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu  v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prosím použite nasledovné možnosti:

  • použite formulár na reklamáciu, kde ako dôvod reklamácie vyberiete možnosť - "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní" 
  • alebo vyplňte nasledovný formulár v pdf formáte, pošlite ho poštou, alebo mailov na adresu v kontaktných údajoch.